Jessica Simpson: I’ll ‘Outdo’ Kate Middleton’s Wedding Dress!